Advies

3 x Hulp bij onterecht faillissement

Wat kun je doen als een bedrijf of particulier onterecht je faillissement heeft aangevraagd? Deze schuldeiser wil bijvoorbeeld een betaling van je waar jij het niet mee eens bent. Je hebt verschillende opties. Lees ze hieronder!

  • 1 Verweer voeren tegen onterecht faillissement

Als je het niet eens bent met de aanvraag van het faillissement, kun je verweer voeren bij de rechter. Dit betekent dat je de rechter uitlegt, waarom je het niet eens bent met de aanvraag van het faillissement. Je gaat in verweer, vóórdat de rechter uitspraak doet. Je verweer kan schriftelijk gebeuren, via een zogenaamd verweerschrift, of mondeling tijdens de zitting. 

Je bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen om verweer te voeren, maar toch is het wel handig. Een advocaat of juridisch expert kan je helpen bij het verzamelen van bewijsstukken, het schrijven van een verweerschrift of bij een mondeling verweer. 

  • 2 In verzet tegen onterecht faillissement

Heeft de rechter je failliet verklaard, maar was je niet je op de zitting aanwezig en heb je geen verweer gevoerd? Dan kun je alsnog in verzet gaan tegen dit vonnis bij dezelfde rechtbank. Dit moet je binnen 14 dagen na de uitspraak doen. Je verzet moet worden ingediend door een  advocaat.

  • 3 In hoger beroep tegen onterecht faillissement

Heeft de rechter ondanks je verweer toch het faillissement uitgesproken, maar ben je het er nog niet mee eens? Dan kun je in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Doe dit binnen acht dagen nadat het faillissement is uitgesproken. Als je in hoger beroep wilt tegen het faillissement, ben je verplicht om een advocaat inschakelen. 

Extra tip voor faillissement hoger beroep: Schakel een advocaat in die gespecialiseerd is in faillissementsrecht.